SA Hiite Maja, Maavalla koda ja Tarto ülikooli luudusliidsi pühäpaiku keskus kutsva üles saatma pilte pühäpaigust. Riikevaihõlidsõ võigõlusõ teemas om luuduslidsõ pühäpaiga. Võigõlust peetäs kümnendät kõrda.

Aoluulidsõs luudusligus pühäpaigas peetäs algusõst pääle luuduslidsõ vällänägemisega paiku, kon edevanõmba omma käünü kombit täütmän. Vahtsõmbist pühäpaigust oodõtas võigõlusõlõ pilte ristipuiõst.

Võigõlusõga proovitas hoita ja väärtüstä pühhi paiku kultuuri- ja luudusõperändüst, saia ülekaehus naidõ paiku täämbädsest saisust ja juhti inemiisi pühhi paiku hoitma ja pühhin paigun käümä.

Oodõdu omma nii soomõ-ugri rahvidõ man ku ka muial maailman tettü pildi. Teedüst võigõlusõ kotsilõ saa mano: www.maavald.ee/kuvavoistlus-2017.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit