Pääle om naanu riikevaihõlinõ pühäpaiku pildivõistlus, kohe oodõtas fotosid pühämõtsust ja tõisist luudusliidsist pühäpaigust. Võistlus taht avvu sisse nõsta põlitsidõ väepaiku kultuuri- ja luudusperändit. Mõtõ om võtta üles noidõ paiku täämbäne sais ja härgütä inemiisi pühin paigun käümä ja noid hoitma.

13. kõrda peetävä võistlusõ teemas omma pühäpaiga, miä ei olõ inemise ehitedü: pühä mõtsa, mäe, puu, kivi, viikogo ja muu luuduspaiga. Säändsin paigun kävevä jo mi edevanõmba palvuisi pidämän, hinnäst praavitaman, andõ jätmän, nõvvo pidämän, ette kuulutaman ja muid kombit täütmän.

Oodõtas pilte nii Eesti ku muu ilma pühäpaigust. Võistlusõ pääavvohind om 1000 eurot, hõimurahvidõ avvohind 300 eurot ja kooni 16aastaidsi ossavõtjidõ avvohind 200 eurot. Pääle noidõ jaetas hulga eriavvohindu.

Timahavadsõ pildivõistlusõ vahtsõndus om tuu, et saata saa ka kooni poolõtõsõ minodi pikkuidsi videosid. Pilte ja videosid saa võistlusõ kodolehe pääl üles laati kooni 15.10.2020.

Luuduslikkõ pühäpaiku lövvüs pall’odõl põlitsil rahvil ja näidega köüdedü kombõ omma tähtsä osa soomõ-ugri perändist. Eestin om teedä ligi 800 suurõmbat pühämõtsa, mitu tuhat pühhä kivvi, puud ja viikoko, sato ristipuid. Inämbüs mi pühist paigust omma ohon, näid unõhtõdas vai raotas lakõs. Eesti suurõmba ja tunnõtumba pühäpaiga omma Võhandu Pühäjõgi, Otepää Pühäjärv, Tammõ-Lauri tamm, Saula Sinilätte, Panga pank, Kaali Pühäjärv, Lehmjä tammõmõts jt.

Pildivõistlusõ lehekülg internetin om: hiis.ee/kuva/2020.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit