midä tuu tuu aasta
kats tuhat katõsatõist
kui ma tiiässi teile kah
õkvalt kõnõlda võissi

Igor Mang timä küll pall’ugi
üüldä tuu pääle mõist
a no timäl lätt puul vai esiki
kats kõrda puul lätt võlssi

arvada om et tulõ pikk
tuu kats tuhat katõsatõist
vaivalt küll et mineväst
aastagast pall’u lühkümb

kümne kuuga jaku saat
aasta kõigist töist
kümmet tunni egä päiv
mõtõt ei olõ kül nühkü

arvada om et tulõ hää
tuu kats tuhat katõsatõist
valgõt laiku kül kimmäle
hindäst timä ei jätä

teemi kõik pall’u ulluisi
ja rõõmu lövvämi noist
ja ku miil om hää sis elul
vast ei olõki hätä


Contra

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit