Telli saa võro- ja eestikeelist sainakallõndrit 2021. aastagas. Kallõndrin omma kirän võrokõisilõ tähtsä pühä ja tähtpäävä. Egä kuu kotsilõ om üts võrokeeline tark vai krutskilinõ ütelüs.

Kallõndri tegemist kõrraldas Võro instituut. Sainakallõndrit saa osta ja telli Võro instituudin (Tarto tn 48, Võro) vai e-poodin Uma Puut. Näüdüse ja teedüs omma üllen e-poodin: umapuut.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit