Lätsimi provvaga pojapoja sünnüpääväle, krõngli üten. Moro pääle jõudõn näimi, kuis «õigõ peremiis» peesütäs ussõ iin. Rebäse karva kass. Tä om väega herksä elläi: võhlu, hiirõ, muti piät tedä pelgäma. Kõik, kiä liikva, tä kinni püüd. Ka tsirkõ om tarõ man veidü nätä, noist om peris hallõ. Ivastsõ Kasperi jutt ja pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit