Eesti, Läti ja Leedu käsitüüsõbra omma valmis saanu välläpanõgi töiest, miä omma pühendedü Balti keti 30. aastapääväle.

Näütüsel om 281 päämidselt lapitehnikan tettüt pildikeist: 170 tükkü Eesti, 66 Leedu ja 45 Läti meistride tettü.

Võromaal kaias välläpanõkit ütitselt 6. piimäkuu pääväl kell 12 Kreutzwaldi muusõumi tsäimajan. Edesi om välläpanõk 15.–16. hainakuul Vahtsõliina maarahva laadu aigu Vahtsõliina rahvamajan ja nätä saa tuud ka 7. hainakuul Loosi mõisan, kon kaias ütitselt laulu- ja tandsupito.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit