MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü om vällä hõiganu vahtsidõ kaupu ja meelüsside luumisõ konkursi teemaga «Aigu om».

Ettevõtmisõga tahetas mano saia käsitüükaupu ja meelüssit, miä näütäse vällä Vana-Võromaa ummamuudu olõmist, a omma säälman iks ka elon tarvilidsõ as’a. Konkurss lõpõs mahlakuu viimätsel pääväl ja oodõtas ka koolilatsi ossavõtmist.

Võrokeeline ütelüs «Aigu om» näütäs vällä võrokõisilõ esiumast elo- ja aotundmist: piä ei olõma kõik aig kipõ, aigu tulõ võtta ja sõs jakkus tedä kõgõ jaos, milles vaia. Võrokõisi arvosaamisi aost ni ilma as’ost või näüdädä nii käsitüüasjo matõrjalõn ku kirjun, a kimmähe ka lugudõn. Rutulidsõn ilman ja aopuudusõn vaivan olõvilõ inemiisile võiva hengerahhu tuvva käsilde tettü as’a, millele om sisse pantu meistre hää soovi ja mille kaeminõ tege meele rõõmsas.

Konkursilõ oodõtas töid, midä olõ-i varramba vällä näüdät vai joba müümises tett. Esitedüid asjo saa edespite anda müüki Vana-Võromaa e-puuti UmaPuut, laatu pääle, muusõumipuutõhe vai suvõpuutõhe üle Vana-Võromaa. Ligembät teedüst saa MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü mol’ovihu lehe päält: facebook.com/vanavoromaahandycraft vai Võro instituudi kodolehelt.


Valge Jana tett puust kell.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit