Inemiisi om egasugutsiid, egaüts mõnõ kotsi päält eriline. Mina, näütüses, ei olõ latsõst pääle kannatanu tsirkust. Kirivä rõiva ja habõndõga naasõ omma mullõ eluaig ollu ütskõik. Laulmine om esiasi, tuud ma olõ esiki tsipa pruuvnu.

Vanast oll’ San Remo laulufestival, säält tull’ peris häid laulõ. Või-olla tuud festivali peetäs täämbädse pääväni, aga mi meedia om tuu kotussõ päält vakka. Nüüd pasundasõ kõik Eurovisioonist. Paarkümmend aastat tagasi tull’gi säält kah peris ilusiid laulõ. Põrõlt om asi jõudnu sinnämaalõ, et ei lövväki laulu, miä ollu väärt äropmist. Tandsjiide jaos, jah, om sääl ütte ku tõist, aga tuust ma ei hooli.

Kui nüüdisao Eurovisiooni võrrõlda spordiga, sis tä om nigu paraolümpia. Mis tetä, rahvas nõusõ joba vanan Rooman leibä ja vaatõmängõ. Leibä läänen ei süvvä, tuu asõmõl omma saiakukli. Vaatõmängu puul om aga toda vingõmp.

Minnu pand kõgõ inämb imestämä Eesti meedia põhimõttõlagõdus. Ütelt puult toetõdas kõgõst hingest läänen levitätävät russofoobiat, aga tõsõlt puult loodõtas, et naistõrahvas nimega Netšajeva või Eurovisiooni är võita. Meil ei pruugi tuu peris nii olla, aga läänen om «vinläne» kotussidõ säänesama sõimusõna, nigu ildaaigu oll’ Vinnemaal «sakslanõ».

Mis putus Timo kirutõt laulu, sis tuud ma är oppi ei viisi, kuna tä om mu jaos ülearu korgõ. Murra vai kõrisõlm purus. Netšajeva laul õks parembalõ.

Teleka võinu tegelikult suvõs kohegi puukuuri viiä. Tuu asõmõl võit põrõlt õdakildõ värsken õhun tabureti pääl istu ja kaia, kuis järjest vahtsõ lilli häitsemä läävä ja mehidse suira tarru kandva.

Tuu ei olõ tsirkus, aga om illus. Mis vaatõmängõ teile viil vaia om?

Pulga Jaan

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit