Viimädse Uma Lehe tagomise küle päält paisto silmä Musta Riivo peo pääl imelik märk. Loi jutu kah läbi.

Tull’ge miilte, ku edimäst kõrda säänest märke näi. Tuu oll’ veebruarikuul üte aolehe artikle pääliskiri «Eesti Vabariik 1». Kahmistus käve üle sälä – midä säärdene märk tähendäs? Olesse ku Hiina tähemärgi muudu vai hieroglüüf. Edese kirotus, kuis egä kodanik piasse vabariigi saandat juubelet pidämä, ello edendämä.

Heliste tütrele, täl internett, vast saa rohkõmb tiidüst. Tütär es tiiä kah midäge. Timä arvano, et märk tähendäs võiolla 18. Ku ette panda 20, saa 2018, saanda juubele aastaarv.

Pikäpääle sai selgest, et tähendäske 100, nullnumbre innege tõisildõ pant. Kingitüs juubelist.

Väega võõras noid märke vahte. Sada om alate olno 100.

A kui Eesti Vabariigil om 101. aastapäiv? Ei tiiä, määne vigurene arv sõs disainitas. Praegult nõvvõtas jo, et egä vahtsõnõ ettevõtmine piät olõma jätkusuutlik.

Pärnaste Leida, Räpinäst peri

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit