Minevä nätäl peeti Kaika koolimaja man viiendät Karula kihlkunna latsi pillilaagrit.

«Mu suur unistus om, et muusika jõvvas jälleki lavalaudu päält tagasi kodu, küüki ja elutarrõ, et muusika olnu mi elu loomulik osa. Karula ja Antsla kandin saa joba üteldä kül, et pia egän talun kasus tulõvanõ pillimiis vai -naanõ, nigu seo vanastõ om olnu ja põraki olõma piäs,» ütel laagri iistvidäjä ja oppaja, rahvamuusik Hainsoo Meelika.

Laagrilatsi opsiva viil Mändmaa Annika, Sarvõ Jaan, Toompuu Ragnar, Meentalo Mari ja Õunapuu Lauri. Laagrikülälise olli Mägi Cätlin, Remmi Jane ja Pääri Piret. Kõrraldusõ poolõ päält aviti üten MTÜ Kaikamäe ja MTÜ Karula Hoiu Ühing.


Joabi Kalevi pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit