Timahava suvõl oll’ Karilatsi muusõumin kolm latsi võro keele laagrit. Egä laagri lõpõti latsõ uma laagrin selges opitu näütemänguga.

«Tan oll’ väega pall’o näütlejit. Latsõ tegevä väega häste üten. Oll’ noid, kiä olli väikumba ja tagasihoitjamba, a mõnõ olli peris näütlejä,» selet’ muusõumi juht Roobi Reet.

A päält näütemängu opiti ka hulga muud. Laagrin tetti leibä ja võidu. Roobi Reet kitt’, et seo om õkva õigõ paik leevätegemise opmisõs, selle et muusõumin om vana rehetarõ, kon joba päält saa aastaga om leibä tettü.

Viil saiva latsõ paikkunnan ümbre kävvü ja luudust uuri. «Kävemi naabritalun, kon latsõ saiva tsirkõ ja eläjit kaia ja vibuga laskõ,» selet’ laagri vidäjä Luude Marge.

Kuis latsõ võro keelest arvo saava? Luude Marge jutu perrä piät mõnõ sõna tähendüst seletämä, muido või lats võlssi arvo saia. «Kõnõli muinasjuttu essütäjäst, a lats selet’ vanõmbilõ, et kõnõldi ässitäjäst,» tõi tä näüte.

Kokko käve seo suvi Karilatsin võro keele laagriin 60 last. Osaliidsi oll’ üle Eesti, a suurõmb jago iks Vanalt-Võromaalt.

Võro keele laagrit plaanitas Karilatsin tetä ka tulõva suvõ.

Rahmani Jan


Laagri lõpõtus: tsõõrin kaias laagrilipu allavõtmist. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit