16. radokuul 1928. aastagal oll’ paikligun aolehen Wõru Teataja artikli Kärgula segäkoori tegemiisist.

Artiklin oll’ kirän, et Kärgula laulukuur Willemsoni Gustavi (Ildampa Viljasoo) juhatusõl om perämäidsil aastil suuri sammõ edesi tennü. 1926. aastagal käüti laulupidol Tarton, no om plaanin minnä Eesti üldlaulupidolõ Tal’nahe ja seo jaos käävä ettevalmistusõ.

Luun om kirän, et lauljilõ saa Tal’nahe sõit arvada prii olõma, selle et perämädsest pidost jäi puhast rahha perrä 70 kruuni. Viil oll’ saadu võikilaulmisõ iist Võro laulupidol tõõnõ kotus ja tuu iist 30 kruuni. Tal’nahe sõitmisõs oll’ vaia viil 40 kruuni, a tuu loodõti kah kokko saia. Kirän oll’ viil, et aktiivsõlõ tetti pruuvõ, käüti ülekaemiisil ja konkurssõl, et uma unistusõ teos saia.

Et kõik kõrda läts’, om nätä täämbädse vana pildi päält, kon om üles võet Kärgula segäkuur IX üldlaulupidol Tal’nan 1928. aasta hainakuun.
Pildi pääl kesken ist koorijuht Willemsoni Gustav.

Pildi om tennü Tal’na piltnik Voolmanni Hans.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit