Trüküst om tulnu vahtsõnõ võrokeeline raamat, Kaplinski Jaani kirotõt «Latsepõlve suve». Nigu raamadu nimigi ütles, tulõtas kiränik miilde, kuis tä latsõpõlvõn suvildõ Lõuna-Eestin maal käve.

Raamatust löüd lugõja nii Kaplinski perekunnaluu põnõvit momente, peränsõa-aigsõt olostikku ku ka ilosat vanaperälist võro kiilt. Jutu sisse omma köüdedü tähelepandmisõ luudusõ, kotussidõ ja inemiisi muutumisõ kotsilõ ao joosul.

«Latsepõlve suve» om Kaplinski kolmas võrokeeline raamat. Varrampa om timält võro keelen ilmunu esimuudu reisikiri «Mõtsa ja tagasi» ja luulõtuisi kogo «Taivahe heidet tsirk».

Rahmani Jan


Kiränik Kaplinski Jaan umalõ vahtsõlõ võrokeelitsele raamatulõ autogrammi kirotaman. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit