Timahavadsõ Kangro Bernardi kirändüspreemiä saa Hollo Maarja artiklikogomigu «Kõik, mis oli, on suurem ja suurem» iist.

Hindamiskogo pidi tähtsäs tuud, et autor, kiä om Eesti Kirändüsmuusõumin tiidrü, om pühendänü pikä ao Kangro Bernardi elo ja loomingu uurmisõlõ ja tennü uma tiidüstüü seo raamatuga laembalõ lugõjidõ hulgalõ tutvambas. Ütidsen monograafian esitet artiklikogomik om tenoväärt läte kirändüsluu-huvilidsõlõ ja pakk mitmõsugumast teedüst nii Kangro loomingu ku laembalõ eksiilkirändüse kotsilõ.

Võro maavalitsusõ asutõt Kangro preemiä andas timahava vällä joba 30. kõrd. Avvohinna saa Võromaalt peri vai Võromaaga köüdet autor uma kirändüsligu loomingu iist. Kangro kirändüspreemiä komisjonin olli timahava Allasõ Elina, Allasõ Tiia, Kronbergi Janika, Kuljusõ Inga, Raudoja Ahto ja Valpri Liina.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit