12.–14. vahtsõaastakuu pääväl teivä kangõ Võromaa naasõ Virumaal läbi üte rassõmba sõaväematka – Utria dessandi.

Kullõ artiklit:


 
Võromaa ringkunna naiskodokaitsja Haina Karme (34), Maadla Ruth (29), Aste Gristel (25) ja näide tugõja Niilo Tõnu (30) kõndsõ Ida-Virumaa mõtsu pite 100 kilomiitret. Rännäk võtt’ aigu 38 tunni.

«Kõgõ rassõmb oll’ sis, ku jäimi kõrras mõtsa suikma,» kõnõl’ Aste Gristel. «Unõn näi, et olõ joba bussin lämmän. A ku silmä vallalõ lei, sis sai arru, et olõ iks viil mõtsan ja piä edesi minemä.»

«Pümmen piät väega ette kaema,» ütel’ Haina Karme. «Suiksõ puu nõal, ku kuulsõ krabistamist. Tei silmä valla ja mõtli, et oi, liikma piät. Aiõ hinnäst joba pistü, a sis kai sälä taadõ ja näi, et mu võistkund viil magasi ja ma olõssi võlss võistkunnaga üten lännü.»

Et võistlõjidõ pää peris selge es olõ, tull’ tuust, et 38 tunni joosul sai kokko jupikaupa maada nii kats tunni. Ilma magamalda olõminõ ja rassõ matk panni proovilõ nii kihä ku vaimu. Matka tugõjalõ Niilo Tõnulõ jäi silmä, et ku katõ kontrollpunkti vahel tull’ 7–10 km lihtsäle kõmpi, sis sutsõ naasõ kõndmisõ pääl magama jäiä.

Naiskodokaitsõ Võromaa ringkunna naasõ saiva võistlusõl 22. kotussõ (alost’ 28 võistkunda, lõpõt’ 24).

Mi naisi avit’ lõpuni kimmäs tahtmine: mineväaastanõ Võromaa naiskund es jõvva Utria dessanti lõpuni läbi kävvü ja seo võistkund tahtsõ alostõdu as’a lõpuni viiä.

Peedosaarõ Kaisa


Võromaa võistkund Utria dessandil (kuralt): tugõja Niilo Tõnu, Aste Gristel, Maadla Ruth ja Haina Karme pidäsi vasta 100 kilomiitret rassõt mõtsaretke. Pilt eräkogost

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit