Minevä puulpäävä peeti Kanepi seldsimaja man laadupäivä, kon ütteaigu näüdäti nii kultuuritegemiisi ku ka aiavilju. Hinnäst tutvusti Kanepi kihlkunna seldsi ja küläkogokunna, küläliisi oll’ ka kavvõmbast.

Laadupääväl asti üles Kanepi segäkuur, Tartese Heino üten sõpruga, Alle-Saija tiatristuudio, ansambli Capo ja mitmõ tandsurühmä. Oll’ kultuuriluulinõ jalutuskäük Kanepi pääl.

Laadul valiti ka kõgõ parõmb hapukurk ja tetti valmis üts pikk võiuleib, miä lõpun ütenkuun är süüdi.

Rahmani Jan


Aiakultuur ja koorilaul ütenkuun. Suuri kürvitside takan laul Kanepi segäkuur. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit