Puulpäävä, 7. mahlakuul peeti Kanepin latsi laulupäivä nimega «Keväjä tsirgukõnõ». Üles asti Kanepi kihlkunna laululatsõ.

Säändse nimega laulupäivä peeti Kanepin joba neläs kõrd. Timahava oll’ laulma tulnu 44 Kanepi kihlkunna last vannusõn 3–18 aastakka. Laulupäävä kõrraldaja Jalasõ Marju ütel’, et pidä seo laulupäävä man kõgõ tähtsämbäs tuud, et latsõ saava lava pääl laulmisõ kogõmusõ.

Rahmani Jan


Latsi laulupäiv. Pildi pääl laul Kondi Marta Sabõrna koolist. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit