Võromaal Misson suvitanu kontrabassimiis Juht Ludvig (1894 Väägvere – 1957 USA, Boston) jäi 80 aastat tagasi aokirändüsele silmä tuuga, et ostsõ hindäle väärt kontrabassi – 3000 dollari ehk umbõs 11 000 tuuaigsõ Eesti krooni (umbõs 36 600 eurot) iist.

Tuust kirot’ aoleht Elu (8.07.1936). Kontrabassi möi pillimehele üts Inglüsmaa lord. Pilli oll’ tennü Itaalia Cremona meistri Francesco Rugger (1645–1700).

Elu kirot’, et ku Luht sai mitusada aastat vanna pilli pruuvi, oll’ tä olnu väega herevällä. Tä elli suurõ osa aost USAn ja oll’ saanu sääl mitund hääd kontrabassi mängi. Tekkü suuv hindäle kah kõrralik pill saia.

Kõgõpäält tahtsõ tä laskõ pilli Eesti riigil är osta, hindäle saia õnnõ tuu pruukmisõ õigusõ. Eesti riik es ihna rahha vällä kävvü ja Juht ostsõ pilli esi är. Tsipa ao peräst hinnati pilli väärtüses 25 000 dollarit.

Ku Juht Võromaal puhkaman käve, sis sai ka mi kandi rahvas hääd kontrabassimängu kullõlda. Võromaa muusõumin om kats timä kontsõrdi kavalehte. Edimäne oll’ aastal 1927 timä solistitegevüse 10. aastapäävä puhul (kae pilti), klavõrit mängse Võro oppajidõ seminäri muusigaoppaja Laja Piitre. Tõnõ kontsõrt oll’ aastal 1935 ja tuu oll’ ka sis ainukõnõ kontsõrt Eestin.

Kuulsal kontrabassimängjäl oll’ Eesti riigile kats suuvi: et Eestihte jõudnu nii timä põrm ku kontrabass. Edimäne suuv läts’ täüde aastal 1994, a tõnõ jäi täütmädä. Ludvigi lesk paksõ pilli Eesti riigile 10 000 dollari iist, a es saa eski vastust. Pilli ostsõ är kontrabassikunstnik John Mattews ja aastal 1995 hinnati tuu väärtüses 300 000 dollarit.

Ruusmaa Arthur,
Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja

Misson suvitanu Juht Ludvig kontrabassiga
Misson suvitanu Juht Ludvig kontrabassiga. Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit