Timahavaidsi hõimupäivi kavan astus üles üts põnnõv duo: lava pääl saava kokko võrokõsõst folklaulja Kalkuna Mari ja saami räppar Ailu Valle. Kokko pandas kõlama võrokeeline regilaul ja põh’asaamikeeline räpp. Laulja omma seo suvi kõrra varrampa kah kuun üles astnu.

Kontsõrti saa kullõlda 20. rehekuul Tarton ja 21. rehekuul Tal’nan. Teedüst kontsõrdi ja hõimupäivi kotsilõ saa fennougria.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit