13. mahlakuu pääväl lõigas’ Saarõ Evar Vahtsõn-Roosan ämmä mõtsan küttepuus maha üte kuiunu kuusõ. Mõts om õkva Mõisamõtsa kaitsõala veeren.

Kuus oll’ silmä perrä kaiõn 20–25 meetrit pikk ja vast nii 80 aastakka vana. Ku tä jupitamisõga latva oll’ jõudnu, löüdse tä kuusõ ladvast är kuiunu kalapää. Kalapää oll’ umbõs 4 cm pikk ja 3 lagja ja tävveste är tuntav. Arvada, et tuu oll’ mõnõ tsirgu noki vahelt maha sadanu ja kuigiviisi kuusõlatva kinni jäänü vai sõs tsirgu nokiga kuigiviisi kinni lüüdü.

Et fotoaparaati olõ-õs käeperi, tõi Evar kalapääga kuusõladvajupi kodu. A pildimassina otsmisõ aigu oll’ kas sõs mõni tsirk vai kass tuu kalapää kuusõtüve külest vallalõ kaknu ja puul tuust är jüränü. Et fotograaf olõ-õs pildiga rahul, mõtõl’ tä peränpoolõ viil parõmbit pilte tetä, a sõs oll’ tuusama är jüret kalapää joba periselt kaonu. Nii et kalapää paksõ viil kinkalõgi huvvi ja oll’ vast söögikõlbulik tävveste läbipaistvaski kuiunult.

Fastrõ Mariko


Tiidmäldä rüüvli omma joba kalapääd jüränü, a lõpussidõ ja hormussidõ perrä om iks arvo saia, et tego om kalapääga. Fastrõ Mariko pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit