Brüsselin läts’ halvastõ. Väega ull’ om niimuudu pommiga õhku linnada, a noh, kooni terrorism om, seeni aig-aolt linnatas õhku.

Ellä omgi ohtlik. Ku hummogu inne tüüle minekit ussõ vallalõ tiit, ei tiiä elon, kas õdagu sust kodo tagasi tulõjat om.

Terroristi, auto- ja linnuõnnõtusõ pasva meid õgal puul. Lihtsä lõunasöögi aol võit kardoka kurku tõmmada ja omgi kööga.

Minevä sügüse juhtu Soomõn sääne asi, et taivast sattõ alla katõkilonõ latik ja tekk’ inemise maja kivikatussõ katski. Kõnõldi, et arvada oll’ tegemist ahnõs lännü kalakotkaga, kiä ütel hetkel rassõt kalla inämb kanda es jõvva ja seo kilomiitre korgult vallalõ lassõ.

Targa mehe rehkendi vällä, et sadava latiga hõõrdõnäütäjä oll’ 0.15. Õhu tihehüs om 1,29 kg/m³ ja Maa gravitatsioonikiirendüs 9,81 m/s². Ku rehkendüs tetä, saami teedä, et latik võisõ kivikatussõ pääle sata huuga umbõs 96 m/s ehk 346 km/h.

Säändse huuga es tahtnu esiki väiku ahuna vai särega pihta saia, kelle õhutakistus om väikumb ku latiga uma.
Esiki väiku hõbõhõnõ viidik, kiä satas päält 300 kilomiitre tunnin, olõssi uma voolujoonõlisõ kihäga õkva ku nui, miä inemisel kõik persest päähä lüüdü tarkusõ jäl pääst persehe lüü…

Võromaa inemiisile rahustusõs: meil om parhilla suurõmb võimalus hukka saia taivast alla sadava kala ku terroristi pommi läbi.

Kiäki poliitikist tekk’ pääle Brüsseli terroriaktõ avaldusõ, et no olõmi mi kõik belglasõ. Ei tiiä, a jäi külh sääne tunnõ, nigu väiku kalaga vasta pääd saanu inemise jutt. Või-olla, et sai maimuga.

Mis edesi? Et ku Somaalian terroristi pomm plahvatas, sõs pääle tuud olõmi kõik niigri? Vai ku määnegi ull’ terrorist homoparaati pommitas, sõs tuust pääle olõmi kõik pede? Ma arva ja väega looda, et ei olõ.

A ette tulõ kaia ja piirama naada. Kotkit, kiä võiva sullõ latiga päähä laskõ. Tõist värvi inemiisi. Viidikide, ahunidõ ja särgi arv tulõ väikumbas saia…

Ma ei tiiä, mille inemise õnnõ terroriste pelgäse? Ei noh, ma olõ nõun, terror om vastik ja inemiisi hukkasaaminõ halv, a ku Brüsselin saa 30 inemist surma ja Eestin tapp alkohol aastan 1000 inemist, sõs ma ei saa arvo, mille inemise viinapudõlit ei pelgä.

Ku poodin laamõndasi terrorist, sõs olõs larmi ku pall’o, a poodi alkoholiletist kõndva kõik rüükmäldä müüdä…
Ruitlasõ Olavi,
as’atundja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit