Riidi, 24. vahtsõaastakuul kaitsõ nimeuurja Fastrõ Mariko Tarto Ülikooli eesti ja üldkeeletiidüisi instituudi man umma doktoritüüd «Hargla kihelkonna vetenimed Eesti-Läti piirialal».

Tüü kirotamist juhendi prohvesri Pajusalu Karl ja Saarikivi Janne, oponendi olli Vaba Lembit ja Junttila Santeri. Esierälises tekk’ Võromaast kõnõlõva doktoritüü kaitsmisõ tuu, et osa juttu kõnõldi sääl võro keeli.

UL


Plado Heleni pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit