1917. aastaga 7. süküskuul asutõt Sakala ja päiv ildampa, 8. süküskuul asutõt Võro mallõv panni Eesti Kaitsõliidulõ alossõ. Võromaa mallõv pidi umma 20. aastapäivä 12. süküskuul 1937.

Joba varra hummogu naas’ Võro liina tulõma mundrin kaitsõliitlaisi, naiskodokaitsijt, nuuri kotkit ja kodotütrit. Päämidselt tõi näid kokko bussi ja veoauto. A mõnõ malõvkunna tulli tävven kuunsaisun ka jalaga.

Kokko tulti Võro turuplatsi pääle, kon as’ati joba ka ringhäälingu ja kultuurfilmi mehe – naidõ edeotsan oll’ raadiomiis Moori Feliks. Võro liina pääl liiku tuu päiv arvada 10 000 inemise ümbre. Keskpäävä tetti üksusõ ülekaeminõ, midä juhat’ Võromaa malõva päälik Heljuste Jaan. Pääle ülekaemist võeti vasta korgõmba külälise, kink iinotsan olli Kaitsõliidu ülemb Orasmaa Johannes ja 2. diviisi ülemb kindral Kruusi Jaan.

Paraadi võtt’ vasta ülembkindral Orasmaa. Perän tuud anti pühitsedü lipu üle Võro liinaümbruskunna malõvkunnalõ, nuurkotkidõ malõvalõ ja Võromaa ringkunna kodotütrile.

Kell veeränd kolm naas’ pääle paraatmarss, miä oll’ üle poolõ tunni pikk. Rahva panni rohkõmb elämä Kaitsõliidu tsiklimehe, kiä omma ka täämbädse pildi pääl. Poolõ nelä aigu naas’ liina spordiplatsi pääl suur vabaõhuaktus, midä oll’ kaema tulnu päält 5000 inemise.

Nädäli iist, 8. süküskuul 2017, tähist’ Kaitsõliidu Võromaa mallõv Kandlõ kultuurimajan umma 100 aasta juubõlit. Tuul puhul ilmu Võromaa malõva aoluuraamat, koh om är trükit ka 20. sünnüpääväs vällä ant kogomik

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Eesti Kaitsõliidu tsiklimehe Võromaa malõva 20. aastapäävä paraati uutman 12. süküskuul 1937. Võro Katariina kerigu iin. Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit