Et vannu mõistmiisi alalõ hoita, tetäs Karula rahvuspargin Kaikal koolitus, kon opatas puud painutama. Huviliidsi oppas Kihulasõ Meelis, kinkalõ miildüs rahvaperäline puukäsitüü. Koolitus om 10. ja 11. piimäkuul.

Painutõdas luuka, vankriratta põuda ja riijalast. Pääle tuu saava huvilidsõ esi tetä söögikarbi.

10. piimäkuul saa viil meisterdä ritsikpille ja kar’alatsõpiibarit. Pille tegemist võtt iist Jara Allan.

Puupainutusõ oppust tugõva Vana-Võromaa kultuuriprogramm ja keskkunnaammõt. Kõrraldas Karula hoiu ühing.

Teedüs ja kirjapandminõ tel 517 2646, lilian@karula.com.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit