Timahavanõ Kaika suvõülikuul peetäs 11.–13. põimukuul Vana-Laitsna vallan Kornetin. Korneti om kül Lätimaal, a Vana-Laitsna vald om vanastõ olnu Rõugõ kihlkunna osa ja sääl eläs täämbädseni võrokeelitsit inemiisi.

Suvõülikooli rektori Konnula Margussõ (Contra) sõnno perrä om timahava plaanin kõnõlda inämb tuust, kuis võrokõsõ ja lätläse läbi käävä ja läbi käünü omma.
Muidoki tulõ juttu Korneti kandist, sääl ümbre tetäs huvisõitu, õdagu omma kultuuriprogrammi, kos saa kullõlda muusikat ja nätä tiatrit.

Korneti om kotus, kost saat kaia Võromaa pääle tõsõlt puult. Ku hariligult kaemi Munamäe torni otsast, sis Korneti liinamäelt saa nätä säänest pilti, kon Munamäe torn esi kah pääl om.

Suvõülikooli kava tetäs avaligus hainakuun Uman Lehen.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit