30. Kaika suvõülikuul peetäs timahavva 10.–12. põimukuul Kaikal.

Suvõülikooli juubõli puhul tultas jälki kokko Karula kihlkunnan Kaikamäel, kost suvõülikuulõ traditsioon pääle alost’. Täpsele sammamuudu peeti Kaikamäel 20. suvõülikuul kümme aastakka tagasi.

Et om tsõõrik tähtpäiv, proovitas asju seokõrd veidükese uhkõmbalõ tetä. Edimädsele ettekandmisõlõ tulõ võrokeeline näütemäng «Godot’d uutõn», kontsõrdi and ansambli Suurõ’ pilvõ’ (Roose Celia, Kanni Tuule, Jürjendali Robert), pühäpäävä tulõ Kaikalõ Raadio Üü-ülikuul.

Tõistmuudu om ka tuu, et puulpäävä tetäs hulka tüütarri, säälhulgan näüdätäs loogapainutamist, tulõravvaga tulõtegemist, maa-ahun savianomidõ palotust.

Ja muiduki omma suvõülikoolin iks loengu, ekskursiooni, iloõdagu, eräle tegemise latsilõ ja muu vana kimmä as’a.

Õigõ aig üümaja är telli!

Õkva põra om õigõ aig üümaja är telli, selle et samal aol peetäs ka Hauka laatu. Üümajja saa:

● Ähjiärve küläliisimajan, tel 508 8749;
● Mundi talun, tel 5342 7108;
● Lajassaarõ talun, tel 5345 6006.

Muiduki saat rahulikult maada ka uman telgin.

Kaika suvõülikuul om suur võrokeelitside ja -meelitside inemiisi suvinõ kokkosaaminõ, kon kolmõ päävä seen peetäs loengit, tetäs ekskursioonõ ja kultuuriprogrammõ. Latsilõ om suvõülikoolin eräle latsikoolitus.

Timahavast suvõülikuuli kõrraldas MTÜ Karula Hoiu Ühing. Ligemb teedüs: Lilian Freiberg, tel 517 2646, lilian@karula.com

Freibergi Lilian

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit