Võlss raha. Turi Kristina pilt

Väikuil ettevõtjil, kiä suvõl väläüritüsil midägi möövä, tasus saadut rahha kõrraligult üle kontrolli, muido või saia uma kauba iist võlss rahha.

Nii juhtu päält jaanipäivä Sulbi kohvigu pidäjä Noorsalu Indrekuga. Ku tä läts’ jaanipidol teenitüt rahha panka viimä, es võta massin ütte 20eurost rahatähte vasta. Ligembält kaiõn oll’ nätä, et raha pääle om inglüse keelen trükitü, et seo olõ-i peris raha. Tuuperäst säänest rahha peris võlssrahas ei peetä, kutsutas mängorahas. Miä tähendäs, et ka säändse rahaga masjit karistõdas kergembäle, ku võlssraha tegijit. A et papõr krabisõs sammamuudu nigu perisrahal, sis hämärän ei pruugi raha vastavõtja taad asja tähele panda.

Alostusõn mõtõl’ ettevõtja, et nakka-i taa 20 euro peräst midägi tegemä, a sis otsust’ iks politseile as’ast teedä anda. Politsei oll’ teedäaandmisõ iist tennänü ja ütelnü, et säänest asja om perämädsel aol mitmõn paigan ette tulnu.

Kõgõ hullõmb asi om Noorsalu Indreku sõnnu perrä tuu, et säänest rahha saa Hiinast väega lihtsäle telli. Nii et, sularahaga kammandaja, kaegõ ette, et saad raha iks õigõ olõs.

Rahmani Jan

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit