Uma Lehe 15. jutuvõistlus tõi 86 vahtsõt võrokeelist juttu

 
Uma Lehe timahavanõ jutuvõistlus om läbi saanu. Seokõrd saadi lehele ummi juttõ 47 autorit, kokko tull’ võistlusõlõ 86 juttu.

Jutuvõistlusõ ja üteliidsi katõgooria «Periselt elon juhtunu nal’alinõ vai tõsinõ lugu» võidujutu:

I kotus
Niklusõ Mare, jutt «Taasperilde matus». Jutt sai ka Eesti Rahvaluulõ Arhiivi (ERA) kombõtundja eräpreemiä.

II kotus
Kiviti Kadri, jutt «Üümajalinõ».

III kotus
Antoni Annika, jutt «Endel».

Katõgooria «Luudusõ vägi» (hinnas’ Eesti Rahvaluulõ Arhiivi hindamiskogo) võidujutu:

I-II kotus
Johansoni Madis, jutt «Vesipüks».
Paborti Daisy, jutt «Hädän nigu Pondso Jakop pääsukõisiga». Jutt sai ka ERA eläjäkaitsõ preemiä.

III kotus
Johansoni Madis, jutt «Puu hing».

Kategooria «Lugu, midä es juhtu» võit:
Raudkatsi Ene, lugu «Ookean es võta minnu vasta».

Eräpreemiä

Aidma Hele, lugu «Kos nõssi larm» – Muda Mari preemiä ja lugu «Alas’ suur esämaasõda» – koolijutu eräpreemiä.
Alopi Ene, lugu «Musta värvi ülikunnast» – vahtsõ moodu eräpreemiä ja lugu «Tähelepandmisõst» – hää tiatriluu eräpreemiä.
Hanimägi Heidi-Hele, lugu «Üts sõa-ao mälestüisi» – aoluumälehtämise preemiä.
Ivastse Kasper, lugu «Pulmapäiv» – hää jutu preemiä.
Kindma Maimu, lugu «Pääasi, et magusat saas» – magusajutu eräpreemiä.
Kolodinskaja Külli, lugu «Kummut, kolmõ poolõga kapp ja Stirlitz» – stiilipuhtusõ eräpreemiä.
Koori Helve, lugu «Lamba õnnõtus» – ERA eläjäluu eräpreemiä.
Leoki Hilja, lugu «Nall’aluukõnõ kolhoosist» – kolhoosijutu eräpreemiä.
Liira Singa, lugu «1939. a suur piksetorm Rammuka küläh» – hää keelega hää jutustaja eräpreemiä.
Liiva Aasa, lugu «Opitunn terves elos» – ERA opitunni eräpreemiä.
Lillemetsa Mare, lugu «Massulda sõit» – täämbädse ao jutu eräpreemiä.
Linderi Kaja, lugu «Roodsin käük Victoria laivaga» – reisijutu eräpreemiä.
Läti Vaike, lugu «Kõik alost’ kürvitsest» – eräpreemiä «Jutt nigu romaan».
Oleski Villem, lugu «Üte härävasika elo-lugu» – eläjäluu eräpreemiä.
Orassoni Elmet, lugu «Hussikäküsmängu» – luuduspildi eräpreemiä.
Orassoni Rael-Adiina, lugu «Naanõ, kes es tiiä ussisõnnu» – luudusõkaeja eräpreemiä.
Plumanni Kaja-Riina, lugu «Ello jäi» – ellojäämise eräpreemiä.
Pressi (Niidu) Heli, lugu «Niimuudu ka saa» – valimisjutu eräpreemiä.
Puuri Siiri, lugu «Pistä kinni» – magusajutu eräpreemiä.
Reiliku Kalev, lugu «Družba lugu» – Klaasi Urmassõ nimeline eräpreemiä mõtsu alalõhoitmisõ avvus ja lugu «Kes andsõ kõrraldusõ?» – tundmalda väe eräpreemiä.
Riitsaarõ Laine, lugu «Kuis ma jäi keretävvest ilma» – kooliao mälestüse eräpreemiä.
Säinasti Enno, lugu «Pur’on pulli omma ulli» – hää eläjäluu eräpreemiä.
Zilmeri Hele, lugu «Latsõ suu ei võlsi» – tunnõt jutu eräpreemiä.
Urmi Aili, lugu «Kooliao mälestüse» – hää meelenpidämisega autori koolijutu eräpreemiä.
Valpri Liina, lugu «Vana paiu hõlmu vahel piksepaon» – hää jutu preemiä.
Väljandu Ellen, luu «Naarusalat», «Verevä paprõ» ja «Rõõmuraasukõnõ ja Kilu-Mari» – hää jutukirotaja preemiä.

Tenokirä

Holstingu Jannu, lugu «Ma olõ-i seto».
Kure Hilja, lugu «Mälehtämi Lehestiku Pauli».
Panga Milvi, luu «Kontrolltüü» ja «Sidi, sidi tut!».
Raudheina Ene, lugu «Kuis vanastõ mõssu mõsti, siipi keedeti ja kangit pleegitedi».

Koolilatsi tenokirä ja preemiä

Jacobsoni Zoe Emilie, jutt «Suvõpäiv mõtsatalon» – ERA latsõjutu preemiä.
Kambeki Karl-Martin, jutt «Kuis mi jänese saimi».
Kambeki Kirke-Mai, jutt «Mi armsa jänes».
Maaski Aleksander, jutt «Seiklus Lätimaal».
Mjagkovi Maarit, jutt «Latsõsuu»
Paju Madli Ann, jutt «Uman tarõn julgõ olla».
Pekka Helari, jutt «Ei massa latsõ üle naarda» – lugu sai hindajidõ käest koolilatsist kõgõ inämb punktõ.
Plaado Maritte Arianne, jutt «Kuis mu imä latsõn ärinaasõs saamist har’ot’».
Raudsaarõ Lenna, jutt «UFO laiv, kummitus vai…?».
Vegneri Taavi, «Luudusõ vägi tege, mis taht».
Visseli Kevin, «Suidsusann taht opmist» – suidsusanna eräpreemiä.


Uma Lehe jutuvõistlusõ avvuhinnapido 7. joulukuul Võro instituudi saalin.

 
 
 
Niklusõ Mare
,
jutuvõistlusõ võitja

Oi kullakõsõ, ma es mõista ilmangi arvada, et saa edimädse kotussõ. Olõ kül ummi juttõ siiä aastid saatunu, a seo oll’ suur-suur üllätüs. Suur aituma kõigilõ!

Ma ei usu, et mukka rohkõmb om juhtunu ku tõisiga. A nall’a om saanu pall’u. Ja ku hindä üle naarda mõistat, sis om kõik häste.

Võidujuttu loe tast!

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit