Uma Lehe jutuvõistlusõlõ kirodõdi timahava 96 juttu, võitsõ Läti Vaike jutt «Väsünü appitulõja»

«Tuu väsünü appitulõja ütskõrd kõlist’ mullõ – vast kogõmada, selle et tä pikält mukka es kõnõlõ –, ja sis tull’ tuu lugu miilde,» ütel’ Läti Vaike (84) uma jutu saamisluu kotsilõ.

Vaike kirot’ joba Uma Lehe edimädsele jutuvõistlusõlõ (2004), mõnõ aasta omma ka vaihõlõ jäänü. «Ei olõs vast seokõrd kirotanuki, no tütär Anneli härgüt’, et niikavva ku mõni lugu miilde tulõ, tulõ iks üles kirota ja võistlusõlõ saata,» muheli Vaike.

Jutuvõistlusõlõ kirot’ 59 inemist, näist koolilatsi 24.

Kõva kirotaja olli Parksepä kooli 5. ja 6. klassi latsõ. Näide oppaja Käre Ene ütel’, et 6. klassi latsõ kiroti kõgõ inämb juttõ imäst vai vanastimäst – vast selle, et imä ja vanaimä aviti juttõ kokko säädi. 5. klassi latsõ kiroti matkamisõst, kiusamisõst ja viguriga juttõ. Lisas olliva soss-sepä luu.

«Hää miil om, et pall’osit latsi kotun avitõdi,» rõõmust’ Käre Ene. «Mul es olõki muud, ku lugu arvutilõ trükki ja är saata.»

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 


Laube Kadri Uma Lehe jutuvõistlusõ pidol lõõtsa mängmän. Jaasoni Maidu pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit