Rahandusministeeriüm ja kotusõnimenõvvokogo kutsva kõiki aoluu-, kodoluu ja keelehuviliidsi kotussõnimepääväle, miä peetäs 3. joulukuul kell 11 Võrol Kandlõ kultuurimajan. Tõisi siän astussõ pääväl ettekandõga üles Hõrna Aare, Saarõ Evar, Kauksi Ülle, Fastrõ Mariko ja Kama Pikne.

Ligembät teedüst and Tormi Timo rahandusministeeriümist timo.torm@fin.ee, tel 611 3037.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit