Antsla liinan panti 2. joulukuul pühhiao alostusõs palama tulõskulptuur, miä kujot’ katsakanda. Kujo ehitivä Antsla kultuuri- ja spordikeskusõ tüütäjä, palava kujo tegemist juhend’ Antsla kandist peri skulptor Kama Põvvat.

Minevä pühäpäävä panti pall’odõn paigun palama jõulupuu kündle ja tetti muud tulõvärki. Niimuudu tähistedi edimäst adventi, jõuluao alostust.

Võro ja Räpinä vaihõl Leevi külän oll’ pühäpäävä hulga sagimist. Leevi poodi mano oll’ kogonõnu pall’o latsi, pinne ja suuri inemiisi. Meisterdedi olgist eläjit, tetti tuld ja ehitedi talvõonni. Latsõ saiva põhust «batuudi» pääl hüpädä. Päält jõuluao alostusõ tähistedi Leevil paigapäälidse eläjäkliinigu edimäst sünnüpäivä.

Leevi om kotus, kon om kimmäs kogokund. Ku minevä aasta otsustõdi külän puut kinni panda, võti paigapäälidse inemise kätte ja naksiva esi puuti pidämä. Puut tüütäs täämbädse pääväni.

Küläelo üts iistvidäjit Luha Riho seletäs, et puut tüütäs ja kuigi om ka rassõmbit päivi, ei olõ plaanin puuti kinni panda. Paigapääline rahvas iks ost piimä-leibä ja müüdäsõitja ja külälise ka säänest kraami, midä muialt ei saa. «Meil om säändsit kaupu peris hulga, midä muialt ei saa. Uma nuka käsitüüd, mütse, saapit, sahvti, pilte, kaartõ, veinipudõli ümbrissit,» kõnõlõs Luha Riho.

Üts põhjus oll’ tahval pühäpäävä Leevile kokko tulla viil. Joba aastak aigu om säälsaman poodimajan valla olnu eläjäkliinik.
«Teimi vahtsõ remondi, saimi vahtsõ opisaali. Kellel hätä om, käü. Tuldas ka Võrolt ja Tartost,» seletäs Luha Riho. Leevi eläjäkliinigu umaperäs pidä tä tuud, et tan om tõpratohtril hariligult aigu inemiisiga pikembält kõnõlda.

Rahmani Jan


Jõuluao alostusõ pido Leevi poodi man. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit