19. rehekuul joostas ja kõnnitas jälki Lattiku Jaani rato pite. Nigu joba kombõs saanu, tetäs timahavagi läbi juuskminõ ja kõndminõ Lattiku sünnükotussõst Mägistel Lüllemäe vana kerigu mano. Tuu om tii, minkast Lattiku Jaan om kirotanu uma kuulsa luu «Tiijuht», kon juhataja poiss mõist kõnõlda kõigist pinnest, kiä tii pääl vasta võiva tulla.

Noid pinne joonisti Lüllemäe kandi latsõ ka timahava üles, pia naatas joonistuskonkursilõ jõudnuid töid hindama.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit