Raadiost kuuli, et Vanal-Võromaal oodõtas joba järgmäst haldusreformi.

Kuis parhilla ka valdu kokko ei pantasi, iks mere viirde ei jõvva. A järgmädse ümbrekõrraldamisõga om luutust, et ka meil vallapiiri mereni vällä läävä.

Nii käveki Võro maakunna vallajuhi Vormsi saarõ pääl opmah, kuis olõs mere veereh ellä. A Põlva maakunna vallajuhi kaesõ hoobis kavvõmbahe ette.

Ku Trump hüdsihappagaasi ületuutmisõ ärkiildmist ei tukõ, nakkas lõpus iks ilm lämmäs minemä ka mi kandih. Nii uursõva põlvakõsõ hoobis Bulgaariah, kuis lämmä liiva pääl ello edendedäs.

Ku meil ütskõrd nuu kuuma tsuklõmisõ ilma käeh omma, om olõmah joba terve hulk inemiisi, kiä mõistva tuud är pruuki.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit