1999. aastaga 15. hainakuul tähistedi Sännä mail pidolidsõlt tast peri kirämehe, aokiränigu ja haridustegeläse Jaigi Juhani (13.01.1899 – 10.12.1948) 100. sünniaastapäivä. Timäle tetti tuul pääväl valla mälehtüskivi, vallategemise man olli ka Jaigi tütär Ilo ja poig Koit üten naasõ Anuga. Seo pildi tekk’ Jakobi Kaido.

Tuukõrd istuti perreliikmõ mälehtüsparki ka elopuid ja Rõugõn tetti valla Jaigi Juhani loomingulõ pühendet kujo «Kaarnakivi», mink autor om skulptor Kirsipuu Tiiu. Ettevõtminõ lõppi mälehtüsretkega Jaigi Juhani ja Sännä trubaduuri Adsoni Arturi ratu pääl.

Tulõva aasta saa Jaigi sünnüst 120 aastakka.

Ruusmaa Arthur

Pilt Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit