Taa pildi pääl om nätä, määne näkk’ Võro keskliina vana turuplats vällä 2017. aastagal ja määne näge taa vällä parhilla, 2019. aastagal. Otsari Vaido pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit