Eelarvamisfestivali ütel mõttõtalgol arotõdi, kuis vahtsõ tulõja ja vana olõja maal läbi saava ni ütstõõsõlõ abis saanu olla.

Inne tuud kuuli hääd muudu, kuis tetä vaiht elopõlitsõl maainemisel ja liinast maalõ elämä tulnul. Ku täämbä maainemine inämb eläjit ei piä, sõs liinast maalõ elämä tulnu pidävä lambit ja kitsi ja lehmi ja hobõsit. A Misso vallan om nii ütte ku tõist, uskmada pikä aoluuga Nopri talo ja säidse aastat tagasi Pärnu liinast tulnu Andri-Peedo talo rahvas. Kumbki tege umma, a ütenkuun saadõtas kaup Eesti puutõ pite lakja.

Tsiistre nukk Misso vallan kuts võro keele ja meele huviliidsi Kaika suvõülikuuli. Käüge är sääl maailma veere pääl ja näeti, et ei olõ säänest asja nigu «veeremaa». Ku omma herksä inemise, sõs om kõik võimalik.

Säinasti Ene
Säinasti Ene,
Uma Lehe suvõtoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit