Inne kuvvõnda klassi edimädse veerändi lõppu tetti kontrolltüü. Tuu oll’ mu jaos tähtsä, otsust’ mu veerändihinde.

Istõmi õdaku kuun perrega lavva takan, ku äkki käve läbi telefoni helü. Tuu helü tähend’, et hinne tull’.

Imä võtsõ telefoni, kai hinnet, a mullõ es näütä. Küsse imä käest, kas om viis. Imä raput’ pääd. Küsse, kas om neli. Jälki raput’ imä pääd. Olli joba peris närvin ja küsse, kas kolm om sõs. Imä noogut’.

Samal aol, ku imä noogut’, lätsi ma näost valgõs. Arva, et süä jätse kah paar lüüki tegemädä. Ku imä minnu sääntsenä näkk’, ütel’ õkva, et periselt oll’ viis. Hingsi kergembält, a olli viil tükk aigu näost valgõ.

Imäl sai külh pall’o nall’a, a ma olli nal’ast peris kavvõn.

Ilvese Janely
Parksepä keskkuul
6. klass

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit