Ku kaia Ilvesse Aapo Instagrami-kontot (instagram.com/sevliopaa), tulõ vällä, et Räpinä miis olõ-i määnegi tarõn istja, hulk hoobis mõtsu pite ja tege luudusõpilte. Mõni noist om tan:


Puuseene, miä nägevä vällä nigu tsilľokõsõ mõtsatrolli kummutisuhvli. Ilvesse Aapo pilt


Limatünnik, edimädse katõgooria kaitsõalonõ siin. Ku säänest trehvät, är putku, a anna Keskunnaammõtilõ teedä. Ilvesse Aapo pilt


Verrev kariksiin om keväjäkuulutaja. Ilvesse Aapo pilt


Võromaa Louisiana – Pahtpää jõgi om mõtsa ala tulnu. Ilvesse Aapo pilt


Vana traktorijälg om hää kasvulava ijämullõlõ. Ilvesse Aapo pilt


Seo ijä om vast Vincent van Goghi tett. Ilvesse Aapo pilt


Kahkva kannikivi. Midä seo man pallõman kävvü vai ohvriannis viiä, olõ-õi teedä. Ilvesse Aapo pilt


Kaitsõalonõ Kahhar petäi Väiku-Veerksuh om joba küländ vana, a rõnnakõsõ ommava õks viil ilosa. Ilvesse Aapo pilt


Inemine jalotas vaiksõ mõtsatii pääl. Ilvesse Aapo pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit