Võro instituut om vällä kuulutanu Adsoni-nimelidse ilolugõmisvõistlusõ, kohe omma oodõdu videoklipi, kon latsõ lugõva võrokeelist luulõt.

Ülesvõtmiisi saatmisõ tähtaig om 27. rehekuu (27.10.2020). Kooni 4 minodi pikkudsõ luulõlugõmisõ või lats tetä ka kuun klassiseldsilidse, sõsara vai vele, vanõmba vai vanavanõmbaga, a nii, et tõõsõ esitäjä lugõminõ es olnu üle poolõ esitüsest. Muidoki või saata ka õnnõ hindä esitüse.

Esitätäv või olla Adsoni Arturi luulõtus vai ütskõik määndse tõõsõ kirotaja, näütüses esihindä luud võrokiilne luulõtus. Video pääl piäs olõma lugõjidõ näo, a sääl või olla ka muud. Telehvonni soovitõdas filmmise aigu pikäle hoita. Klipi või panda hindä jaos meeleperäliste keskkunda (YouTube vms), a klipi linke oodõtas võistlusõ kõrraldaja e-posti pääle.

Klippe hindas hindamiskogo ja kõgõ parõmbit näüdätäs võro keele nädälil 2.–8. märdikuul Võro instituudi YouTube’i kanali kaudu. Klipi võistlusõlõ saatminõ tähendäs üteliidsi, et saatja om nõun uma luulõlugõmisõ avaligu esitämisega.
Ligemb teedüs e-kiräga tiia.allas@wi.ee vai tel 569 16281.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit