Perämädse paar aastat maailma pite ümbre rännänü Mustmaa Ulvi kirotas, miä om lajan ilman silmä jäänü.

Nimi ei riku miist

Islandi inemiisil om väega keerulinõ perrega vällämaalõ puhkama kävvü. Ütengi hotellin ei saa keski arvu, mis kamp taa nüüt õigõlõ sisse om sadanu. Egälütel uma nimi, paarirahvas nä sõs järeligult ei olõ. Ja kost nä naa latsõ ommava kokko kor’anu?

Islandlaisil om perrenime kotta pääl imä- vai esänimi. Kumb täpsele, tuu lepvä latsõvanõmba umavahel kokko. Sakõstõ om eski nii, et ütsjago latsi perren saa nime imä, tõnõ jago esä käest.

Ma proovi taad kõkkõ nüüt ümbre seletä: ütlemi, et meil ommava Mari ja Jüri, ilosalõ laulatõt paarirahvas. A nimi jääs iks mõlõmbalõ uma – näütüses Mari Mannitütär ja Jüri Jaanipoig. Ja ütlemi, et näil om neli last – kats poiga ja kats tütärt. Oskar, Joosep, Tiina ja Teele. Ja nüüt taht tuu perekund hinnäst hotelli sisse kirota: Mari Mannitütär, Jüri Jaanipoig, Oskar Jüripoig, Tiina Jüritütär, Joosep Maripoig, Teele Maritütär. No proovi sõs uskõ, et taa om kõik üts perekund!

Põnnõv om tuu kah, et Islandil ommava edimädse nime väega sakõst määndsegi tähendüsega. Tuu ei olõ ime, ku sullõ trehväs vasta miis, kelle nimes om Kodas vai Kahr, vai naanõ nimega Usk vai Suuv. Vast tiiät tuud Islandi kõgõ kuulsambat lauljat Björki – Björk näütüses tähendas Kõivu.

Inemisil või egäsugutsid põnõvit nimmi olla. Ecuadorin om prõlla presidendis miis nimega Lenin Voltaire Morano. Väega kinä miis, mis tuust, et sandivõitu nimi.

Kotussil või kah uhkid nimmi olla. Vahtsõl-Meremaal om näütüses sääne maoori-kiilse nimega mägi – Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenua kitanatahu (85 tähte), mis ümbre pantuna tähendäs: «Kotus, kon Tamatea, suuri põlviga miis, kiä mõistsõ linnada, ronni ja mäki neeldä ja kedä tuuperäst maaõgijas kutsuti, mängse flööti umalõ kallimbalõ.» Tuu mägi ollõv Guinnessi rekordiraamatun ku kõgõ pikemb kotussõnimi.

Euruupa kõgõ pikemb kotussõnimi om Inglüsmaal Walesin üte saarõ pääl, a tuu om vähä kunstlikult tettü. Tuu aeti pikäs tuu jaos, et turisti tulõssi kaema. Prõlla om nimi sõs sääne – Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll llantysiliogogogoch (59 tähte).

Tõnõ kotus Euruupan om suumlaisi käen ja tuu om näil jumala ausalõ saadu – vanast aost teedä nimi, ei olõ kellegi meelütämises määndsitki kuntstükke tettü. Lapimaal Sodankülä takan om säändse nimega suu ja suuveerekülä kah – Äteritsiputeritsipuolilautatsijänkä.

Sjoo suumlaisi nimi kõlas nii ilosalõ, et ma tõtõstõ ei saa arvu, mille keski tuust viil jenka-laulu tennü ei olõ.

Ku sul piässi laulutegemise himo pääle tulõma, anna õnnõ haku!


Mustmaa Ulvi

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit