Perämädse paar aastat maailma pite ümbre rännänü Mustmaa Ulvi kirotas, miä om lajan ilman silmä jäänü.

Munapühi aigu võit pessä saia

Ku Eestimaal käävä egäsugudsõ sandi ümbre sügüse, sõs Soomõn võit näid trehvädä lihavõttõ aigu. Sõs omma lihavõttõnõia liikman – rätt pään, nägu är määrit ja sulgiga ehitü paiuossa peon.

A nigu Eestin jääs Märdis-Katris-käümine muudku vähämbäs, niisama om lihavõttõnõiduga Soomõn kah.

Nõia ähvärdäse vitsuga nuhelda ja kerjäse magusat kraami. Nigu mi Märdel om kimmäs värk tuu, et piät laulma, kuis varba külmetäse, nii om lihavõttõnõiul kah uma salm.

Virvon varvon
tuoreeks terveeks
tulevaks vuodeks
vitsa sulle
palkka mulle

Ku eestläse käest küsüt, mis munapühi aigu Eestimaal tetäs kah, saat kimmäle vastussõs munnõ värvmise ja koksmisõ. Ku suumlasõ käest küsüt, sõs tuu ütles õnnõ üte sõna: «Suklaamunat!»

Ja ku suumlanõ om saanu vähä aigu mõtõlda, sõs ütles viil tõsõ sõna kah: «Mämm!»

Suumlasõ suklaamunat omma säändse muna, millel om ümbre peris ehtsä kanamunakuur, a seest om kõik puha sokolaati täüs. Noid müvväs üte- vai kuvvõkaupa ja nuu viimädse nägevä vällä nigu peris kanamunakarbi.

Säändse muna mõtõl’ vällä Karl Fazer joba aastal 1896, nii et peris mitu põlvõ suumlaisi om Mignon-munnõ pääl üles kasunu. Mignon-munnõ tegemine om puhas käsitüü ja kuimuudu saa muus kumpveki sisse vai sokolaat kanamuna sisse, tuud näütäs peris ilosalõ Fazeri kodoleht. Ja är peläku, et sa arvu ei saa – jutt om piltega poolõs.

Suumlasõ mämm om leeväsupi muudu makussüük, õnnõ tettü om mämm rüäjahust ja om tükk maad rammusamp. Mämmi süvväs kas vedelä vatukoorõ vai vaniljekastmõga.

A Norran omma inemise hoobis imeligu – sääl lahendasõ kõik lihavõttõ aigu mõrvalugusit. Telekanali tegevä tuus aos krimkasid täüs eriprogrammõ ja eski piimäpaki omma mõrvamõistatuisi täüs.

Tõsõst külest jälki omma norraka peris normaalsõ, ku võrdlõt filipiinlaisiga. Sääl om nii, et õkva nigu kerigukellä lihavõttid kuulutasõ, haardva vanõmba latsi perrä ja nõstva nuu üles. A mitte nii, nigu sa prõlla mõtlit – latsõ nõstõtas üles päädpite! Arvatas, et sõs kasussõ parõmbalõ…

Soomõn võit vitsu saia, Poolan peetäs vii- ja Bulgaarian munasõta, Norran loetas ohvri üle ja arutõdas, kiä sõs õks süüdü om – mullõ peris miildüs taa mi tasalik koksminõ…


Mustmaa Ulvi

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit