Lats jälki haigõ. Kae, kuis tä ikk ja kuis tatt juusk ja hindäl lätt kah silmänukast likõs. Taivas om sama hall nigu tujo, tuul liigutas maan kõllatsit lehti ja kuigi hallõ om kõik.

Ega mul ütsindä, elo omgi sääne… Loi Facebookist, et Randjärve Laine om, es saaki arvo, kas joba lännü vai õkvalt minegi pääl, a jutt oll lahkumishüvitisest. No miä sünnüs, nuur inemine, võinu viil kabluta ja ilman ümbre kaia, a ei, ku minegi pääl, sõs minegi pääl. Ikk tulõ pääle, riigikogost antas minejile lahkumishüvitist 20 000 eurot, a mis sa tuuga tiit, ku sa siist joba lännü olõt. Vai õkvalt minegi pääl! Mõnitasõ meid, riigialambit, ja niisama mõnitasõ ummi tüüseldsiliidsi…

Kulturiinemiisiga om sammamuudu. Kultuuritegeläse ei tiiä, kellele rahha anda, kaesõ sõs ärminejide pääle ja andva preemiä mõnõlõ ärminejäle. Preemiäle pandas viisakalõ nimes elotüüpreemiä. Avvohinna saaja saa tuu kätte, a ega tä ull’ ei olõ, saa arvo külh, et seo om periselt lahkumishüvitis, ja sõs nakkas viil suurõmb piin, ku siist ilmast ärminemine harilikult inemisele tege.

Mullõ mastas lahkumishüvitist, ütskõik kas sõs 20 000 vai 100 000 eurot, ja ma saa-i seod rahha ei hindäga üten võtta, ei investiiri… Hirmsa! Niisama ei olõ mul aigu ega jõudu seod rahha är kuluta… Viil hirmsamb! Istu uma sängü pääl rahapakkõ otsan, varbaotsa külmä, ja ei suta vällä mõtõlda, midä üskäsadanu õnnõga tetä.

Või-olla tellisi vällämaalt kõgõ raha iist määndsegi vahtsõ roho? A ku ma terves saa, vast tulõ sõs kõik lahkumishüvitis tagasi massa? Ja ku terves ei saa, sõs olõ kõik raha niisama är raisanu? Sääne sundsais või panda inemiisi petmä. Kimmähe om pandnugi. Periselt ei piä ärminejä ärminejä olõmagi, mäng rassõt haigust, saa uma lahkumishüvitise kätte ja sõs lavastas uma surma ja eläs kongi Valka veereliinan. Om hindä perrekunnanimele s-lõpu võtnu, lobistas odavat Läti viina sisse ja mügistäs naaru, ku mi tan timmä takan ikõmi. Kõik ei olõ säändse sala, a osa jäl kimmähe omma. Kaegõ, ku mitu kõrda Elvist om egäl puul maailma pääl nättü. Vai Nuude Matit!

Ma usu, et Randjärve Laine oll’ ausa inemine ja tarvit’ umma lahkumishüvitist nii, nigu piät. Tuu tähendäs, et es tarvitagi. A ku ti tedä kongi nägemä trehväti, sõs olõs külh mõtõt kaitsõpolitseile kõlista. Lihtsäle ütleti, et üts lahkumishüvitist saanu kadonukõnõ tutõrdas liina pite, korgõ kundsa all, loki pään, ja sõs kapo kaes, kas saa koolnu persest peeru vai mitte…

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
hallõ süämega riigialamb

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit