Jakob Hurda nimeline Põlva rahvaharidusõ selts uut ettepanõkit timahavatsidõ Hurda Jakobi preemjide kandidaatõ kotsilõ.

Hurda Jakob. Pilt Hurda Seldsi kodolehe päält

Selts pruuv alalõ hoita Eesti heränemisao sümboli, rahvaluulõ- ja keeletiidläse Hurda Jakobi (1839–1907) mälehtüst ja takast tsuski rahvuskultuuriga köüdetüid tegemiisi kõgõn Eestin ja Põlva maakunnan. Tuuperäst andas timahava joba 29. kõrd vällä kats rahvuskultuuri avvohinda, kätteandminõ om plaanin tetä 18. piimäkuul 2020 lõõdsapidol Harmoonika.

Statuudi perrä andas egä aasta vällä kats preemiät. Üte preemiä saa inemine, kiä om paistnu ummi tegemiisiga silmä üle Eesti, tõõsõ preemiä Põlva maakunnan silmä paistnu inemine. Rahvuskultuuri avvohinna määrätäs esieräliidsi vai pikäaoliidsi eesti rahvuskultuuriga köüdetüisi tegemiisi iist, miä avitasõ rahvuskultuuril jakkuda.

Seoniaoni omma Hurda Jakobi rahvuskultuuripreemiä saanu: Lehestiku Paul, Toropi Kristjan, Voolmaa Aino, Raidla Heli, Strutzkini Aino, Lõvi Laine, Pino Veera, Põllu Kaljo, Kolga Udo, Reissari Leo, Hiiemäe Mall, Kiudorvi Tiiu, Rüütli Ingrid, Villa Rein, Kõiva Ottilie-Olga, Kunsti Tiiu, Podekrati Ülle, Eilarti Jaan, Piho Mare, Hirsiku Veera, Potteri Eva, Lübecki Helve, Sarvõ Vaike, Hirvlaane Milvi, Viirese Ants, Kõlli Helle, Petersoni Aleksei, Tageli Asta, Asteli Eevi, Kangro Ulve, Ojalo Anne, Esko Enn, Pulleritsu Heivi, Kähri Liina, Tõnuristi Igor, Needo Ülo, Haameri Valter, Kolsari Maret, Väntäneni Veikko Armas, Villa Sirje, Saarõ Heljo, Eriku Ain, Trei Jüri, Libliku Ester, Hao Paul, Jää Arvo, Õunapuu Piret, Tartese Heino, Veidemanni Rein, Määri Andres, Vananurme Ilmar, Pintsaarõ Asta, Saukasõ Rein, Allasõ Tiia, Orasõ Janika ja Kihulasõ Meelis.

Kandidaatõ avvohinna saamisõs võiva esitä kõik inemise ja asotusõ. Esitämises tulõ 14. mahlakuu pääväs (14.04.2020, postitempli kuupäiv) saata Põlva rahvaharidusõ seltsile vaban vormin ettepanõk. Seldsi postiaadrõss om Kesk 16, 63308 Põlva. Ettepanõkit või saata ka e-postiga aadrõsi polva.rhs@mail.ee pääle.

Ettepanõkin piät olõma är nimmat kandidaadi rahvuskultuuriga köüdetüisi tegemiisi kokkovõtõ ja esitämise põhjõndus.

Är piät olõma nimmatu ka kandidaadi perämädse viie aasta joosul saadu suurõmba preemiä ja avvohinna ja kandidaadi täpse kontaktandmõ.
Ligembät teedüst saa küssü seldsi as’aajaja Siirmanni Niina käest telefoninumbrõ 5190 4396 päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit