Olli algkoolilats. Imä kässe aiatüü tegemises talli mant hobõsõ tuvva. Lätsi Lauga talli mano. Sääl oll’ tallimehes lahkõ olõkiga naabri Eevi. Andsõ mullõ hää rahuligu vanõmba hobõsõ. Naksi päitsmit päähä ja taossit kaala pandma. Olli kül päält nännü, kuis nä kävevä, a esi es olõ pandnu.

Ette hobõnõ kuigi sai ja naksi kodo poolõ sõitma. Õnnõs olõ õs pall’o maad. A nigu sis kodo saiõ, lagosiva mu ette pant hobõsõl kõik as’a ümbrelt är ja tä astsõ vehmride vaihõlt vällä.

Esä tull’ kodo ja naksimi kardolit pandma. Imä hoitsõ hobõsõl päitsmist kinni ja esä oll’ adra takan, nii aiva nä virkse sisse. Mi sõsaraga pidimi kartoli virksehe pandma. Jalapikkus vaiht ja jäl kartol. Imä ja esä aiva perän hobõsõga virkse kinni.

Nii panti vanastõ kardolit ja pandas vast nüüd kah, kellel viil hobõst um ja kes tedä uma tüü jaos tarvitas.

A hobõsõ õigõhe ettepandmist opas’ mullõ hää naabritädi Linda, kiä om ka seo pildi pääl. Tä kutsõ minno õigõ mitmit kõrdo hindäle küllä, ma kiroti timä etteütlemiisi perrä kirju ja panni posti. Tuu iist andsõ tä mullõ makjuisi ja mõnikõrd eski kopkit.

Urmi Aili


Pilt Urmi Aili kogost

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit