Minevä nätäl käve kuun «Hindätiidmise avvohinna 2020» hindamiskogo.

Kogo kuunsaisun Kuuba Rainer Võro instituudist, Valsi Kristi Võromaa ja Määri Andres Põlvamaa arõnduskeskusõst ja Kaarsalu Pille Põlva latsiaiast Pihlapuu otsust’ kolmõ kandidaadi läbikäümise ja katõ kandidaadiga kõnõlõmisõ perrä, et timahavvadsõ Hindätiidmise avvohinna saaja omma:

• Puiga näütemängupäävä pääiistvõtja Ruuli Helve
Harglõ Latsiaid-Põhikuul
Kuldrõ Kooli latsiaid Sipsik
Tal’na Võro Selts
MTÜ Folgisellide Selts

Hindätiidmise avvohinda om latsiaiulõ, koolõlõ ja kultuuriasotuisilõ, -ütisüisile ja -seltsele vällä antu 2012. aastagast. Avvohinna mõtõ om kittä noid, kiä hoitva võrokõsõs olõmist ja pidävä võro keele kõnõlõmist avvo seen.

Hindätiidmise avvohinna konkursi kõrrald’ Võro instituut üten Põlva ja Võro maakunna arõnduskeskusõga. Avvohinnaga käü üten ka väiku rahapreemiä, mink masmist tugõ Rahvakultuuri Keskus, ja savist keelepesätsirk.

Avvohinna antas saajilõ kätte päält imäkeelepäivä.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit