Täämbädse pildi pääl om Plaksi August, kiä sündü 1895. aastagal Haanin Kurgjärve külän.

Tä oppõ Kokõ vallakoolin, Rõugõ kihlkunnakoolin ja läts’ Võro 4klassilidsõ liinakooli lõputunnistusõga Tartohe Treffneri gümnaasiummi opma.

Ei olõ midägi vahtsõt tan ilman – täämbägi valiva pall’o võrokõsõ Treffneri kooli!

1918. aastagal läts’ tä õigustiidüst opma ja ildampa tull’ Võrolõ ja oll’ tan notar.

Augustil oll’ kommõ tetä hindäst piltpostkaartõ ja sis nuu kodo saata. Es olõ tuul aol jo internetti, Mol’ovihku ja muud säänest.

A seo, sada aastakka tagasi posti pant kaardi pääl kirotas August, et saat üte pildi, kon hinnäst härmoonikuga üles võtt’. Viil om kaardi pääl juttu, et liha om otsan ja tulõ paastu pitä. Koolin lätt häste, pühäpäivilde käü apteegin (arvada tüül).

Juttu om ütest tutvast tütärlatsõst, kiä mehele läts’, ja muidu elost, miä lätt rahulidsõlt. August luut, et talv lätt kah rahulidsõlt müüdä, ja tervitäs kõiki süämest.

Olõ-i tan ilman midägi vahtsõt: elo-olo om lännü parõmbas, a koolilatsi murrõ ja mõttõ olõs nigu täämbä kirja pantu.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit