Täämbä, 10. süküskuul peetäs Urvastõn luulõpäivä «Heiberg ja Contra – üte Urvastõ latsõ». Kell 14 loetas luulõtuisi Urvastõ pastoraadi pargin ja jalotõdas Heibergi Marie sünnükodo mano. Kell 16 tulõ Urvastõ seldsimajan luulõõdak Contra ja timä sõpruga.

UL


Urvastõ luulõtaja Heibergi Marie ja Contra.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit