Täämbädsest om lubatu siseviikogodõn haugõ püüdä. Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest viil püüdä ei või, sääl om keeluaig 15. lehekuuni.

Kalamiis Otsa Kallõv kõnõl’, et timahava lõpõtiva havvõ kudõmisõ küländ ilda, vast nii nätäl tagasi. A osa kudõnõsõ varrampa, viil ijäga.

Otsa Kalõvi jutu perrä kudõmisõ lõpust kats nädälit haug ei võta. A ku tuu aig täüs saa, tulõva kalamiihile rõõmupäävä. «Sis tä om nii näläne, et nakkas võtma, ja sis võit saia kõrraga kümme haugõ,» selet’ Otsa Kallõv.

Kõgõ parõmbalõ passis havvõ püüdmises sumbõnõ ilm. Midä kehvemb ilm inemisele, toda parõmb kalalõ, kõnõl’ Otsa Kallõv.

Kalõvil om havvõ saamisõs salanipp kah: «Inne vette viskamist sülgä kolm kõrda landi pääle ja ütle: mine ja murra!»

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit