Ma kuuli raadiost, et ka Võromaal om mõni vald riigi vasta kohtuhe lännü. Nä taha-i, et näid naabritõga vägüsi kokko pandas.

Mul om miil nii hallõ, et ei ma ega mu vanamiis umal aol kavvõmb koolih es käü. Olõs iks ahukaadis opnu, olõs parhilla elo nigu võiu seeh. Ku kohus nüüt arvas, et valitsus om põhisäädüst õigõhe lugõnu, mass kaibaja kohtukulu.

Ku tulõ otsus, et kaibaja valla mõistva põhisäädüst parõmbahe lukõ, mass kulu riik.

A mis ahukaadõl viga. Nimä pandva uma raha iks karmanihe, ütskõik, mis otsus tulõ.

Ku ma olõs ahukaat, sõs kihotasi ma Eestimaal kõik valla kohtutiile. A ma olõ-i ja selle omgi taa lugu nii hallõ.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit