Pikkä aigu traumapunktin tüütänü Urmi Aili tulõtas miilde, määndsit juhtumiisi meditsiinitüün ette om tulnu.

Traumapunktitüü lõpp

 
Olõ saanu nii pall’osit inemiisi avita. Sai edesi anda ehtsät inemlikkust, ku panni külmehtäjäle lämmä teki pääle vai kulssi noid, kel eloiso otsan. Vai latsi, kinka om õnnõhtus juhtunu. Tahtsõ olla hää kullõja vai oppaja, et kõiki õnnõtuid ja muido eloga hättä jäänüisi hää sõnaga avita.

Olõs vast viil tiidmiisi ja olõgi peräst võinu edesi tüütä, a muudsa arvuti seie minno vällä. Es jõvva ma timäga inämb üten juuskõ. Saiõ arvo, et aig um niikavvõl, mutikõnõ, et mine är pensionilõ.

Veid’okõsõ oll’ iks hallõ kah är tulla. A ku mõtli tuu pääle, et olli jo 35 aastat traumapunktin är tüütänü, sis rahusi maaha. Las noorõmba kah tüütäse ja tundva tüüst häädmiilt!

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit